Cookie beállításokkal kapcsolatos tájékoztatás

A 2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. weboldala cookie-kat (sütiket) használ a weboldal működtetése, a felhasználói élmény növelése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, valamint releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Panaszkezelés - vizsgaszervezés

A panasz kivizsgálásának alapelve az érdekelt felek jogos igényeinek teljesítése.

Alapvetően kétféle panasz lehetséges:
a)      a vizsgával kapcsolatos olyan reklamáció, amely a vizsgabizottság hatáskörébe tartozik
b)      nem a vizsgabizottság hatáskörébe tartozó észrevétel

A vizsgabizottság hatáskörébe tartozó panaszok, melyek kezelését a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 14. § (7) – (9) bekezdései szabályozzák az alábbiak szerint:

A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be.

 

A törvényességi kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervező intézményhez kell benyújtani. A szakmai vizsgát szervező intézmény a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a szakmai vizsgabizottság állásfoglalásával együtt három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz.

 

A törvényességi kérelmet a kormányhivatal a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja el. A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

 

A vizsgázót megillető jogokat a komplex szakmai vizsgáztatásról szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése a következők szerint szabályozza:

Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

 

A vizsga lebonyolítása során érkezett bárminemű reklamációt a vizsgabizottság tudtára kell hozni.

 

Nem a vizsgabizottság kompetenciájába tartozó panaszok kezelése (vizsgadíj, javítóvizsga díja, pótló vizsgadíj mértéke, stb.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 35. § (1) - (3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a következők szerint történik:

A panaszt felvevő intézmény az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben az igénybe vevő által közölt panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasszal nem ért egyet, erről a panaszost tájékoztatja. Ha a panasz kivizsgálása nyomban nem lehetséges, erről a tényről, és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.

 

A panaszt az intézmény vezetése legkésőbb harminc napon belül köteles írásban megválaszolni, kivéve, ha a szóbeli panaszt nyomban orvosolja.

 

A panasz elutasítása esetén az intézmény vezetése köteles az igénybe vevőt írásban tájékoztatni ennek indokairól és arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóságnál kezdeményezhet eljárást, továbbá milyen egyéb nem hatósági vagy bírósági vitarendezési módokat vehet igénybe, az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkkal együtt.

 

A panaszt, annak súlyosságától függően az intézmény vezetője által kapott felhatalmazás alapján a vizsgaszervező vagy egy kijelölt munkacsoport vizsgálja ki és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

Amennyiben a reklamáció jogos volt, a szükséges hibajavító tevékenység az Ügyvezető véleményének figyelembevételével kerül meghatározásra.

 

Írásbeli panasz esetén kérjük, a vizsga@2007kapos.hu e-mail címre írjon.
Postai úton küldött panasz esetén: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. C ép. 108.

Intézményünk a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban válaszolni.

 

Budapest, 2019. január 2.

Mészáros István
ügyvezető