TanfolyamokNyitólap / Tanfolyamok / Egészségügyi és szociális képzések / Gyógyszertári asszisztens

Gyógyszertári asszisztens

Kapcsolódó képzésekKÉRJÜK VÁLASSZON A GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNKBEN RÉSZTVEVŐ
VÁROSOK KÖZÜL !


A gyógyszertári asszisztensi munkáról pár mondatban:

Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai:

- Gyógyszergazdálkodás:
- áruátvételt végez, - raktározást végez a FIFO-elv szerint, - a raktár működését a tárolási szabályok betartásával biztosítja, - ellenőrzi és dokumentálja a tárolási paramétereket, - leltárnál közreműködik, - forgalomból való kivonásban részt vesz, - visszáruzásban részt vesz, előkészíti a selejtezést, - officinai készlet feltöltést végez, - defektust vezet, - készlet ellenőrzést hajt végre (lejárati idő), - szállítólevél / számla alapján készlet korrekciót végez, - orvosi vényeket taxál, - nyomon követi a szignatúrák készletét és megrendeli azokat, - nyomon követi a csomagolóanyagokat és megrendeli azokat, - a gyógyszertári számítógépes rendszert használja, - alkalmazza a pénzkezelési szabályokat, - szakmai dokumentációhoz szükséges nyomtatványokat készletez és rendel, - pénzügyi és számviteli bizonylatokat kezel.

- Gyógyszertár működésének jogi szabályozása:
- a jogszabályok által előírt, illetve a gyógyszertár működéséhez szükséges nyilvántartások vezetésében részt vesz, - részt vesz a gyógyszertár minőségügyi rendszerének működtetésében.

Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai:

- Kémia:
- Szilárd, folyékony, lágy gyógyszerformákat kialakít.

- Gyógyszertechnológia:
- gyógyszertechnológiai alapműveleteket végez, - diszpergáló műveleteket végez, - homogenizáló műveleteket végez, - elválasztó műveleteket végez (desztillál, dekantál, szitál, szűr), - kalorikus műveleteket végez, - méréseket végez, gyógyszertechnológiai részműveleteket végez, - gyógyszeralapanyagokat, laborált készítményeket adagokra osztja, kiszereli, - készítményeket előírásszerűen kiszereli, - alkalmazza a megfelelő szignatúrákat, szignál, - gyógyszerkészítés és vizsgálat eszközeit, mérlegeket, mérőműszereket megfelelően alkalmazza, tárolja, - nyomon követi a mérlegek, mérőműszerek kalibráltságának és hitelességének idejét, - sterilezi a gyógyszerkészítéshez szükséges eszközöket, - sterilezési próbánál közreműködik, - az aszeptikus tevékenység feltételeinek kialakításában részt vesz, - bevizsgálásnál segítséget nyújt, - impleálásnál segítséget nyújt, - laborálásnál segítséget nyújt, - tárolja a standedényeket, - exszikkátor helyes használatát biztosítja.

Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai:

- Gyógyszerhatástan és alapjai:
- Az OGYI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek kiadását végzi.

- Gyógynövény és gyógyhatású készítmények, biokozmetikumok:
- Jogszabály által gyógyszertárban forgalmazhatónak nyilvánított termékeket ad ki (gyógyszerek kivételével), - Tájékoztat a gyógyszertárban forgalmazott, általa kiadható termékek alkalmazására, adagolására, eltartására, tárolására vonatkozóan, - Fel nem használt gyógyszerek, göngyöleg visszavételét végzi.

- Gyógyászati segédeszközök és kötszerek:
- Ellátja az egészségnevelési feladatokat a kompetencia körébe tartozó termékek eladásánál, - Gyógyszer expediálásnál segítséget nyújt.

A gyógyszertári asszisztens tanfolyamunkon elsajátíthatja a szakma valamennyi fortélyát!

A gyógyszertári asszisztens tanfolyamunkon hallgatóink megtanulnak a gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerész irányítása és ellenőrzése mellett gyógyszer-gazdálkodási teendőket, szakmai és gazdasági, ügyviteli teendőket végezni, és a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit is elvégezni.

A gyógyszertári asszisztens képzéseinken orvosok, gyógyszerészek és szaktanárok segítségével kapják meg a legmagasabb követelményeknek megfelelő szakképzést.

A gyógyszertári asszisztens feladataiból (részletek):

Képzésünkön a leendő gyógyszertári asszisztensek megtanulnak adminisztratív és ügyviteli feladatokat is ellátni. Gyógyszergazdálokdást, ezen belül áruátvételt, raktározási feladatok ellátását. Tárolási, leltározási, visszáruzási szabályokat és rendszereket sajátítanak el. Megtanulnak officinai készlet feltöltést végezni. Defektust vezetni. Készlet ellenőrzést végrehajtani (lejárati idő). Szállítólevél / számla alapján készlet korrekciót végezni. Orvosi vényeket taxálni. Nyomon követni a szignatúrák készletét és megrendelni azokat. Nyomon követni a csomagolóanyagokat és megrendeli azokat. A gyógyszertári számítógépes rendszert használni. Alkalmazni a pénzkezelési szabályokat. Szakmai dokumentációhoz szükséges nyomtatványokat készletezni és rendelni. Pénzügyi és számviteli bizonylatokat kezelni.

Elsajátítják a gyógyszertár működésének jogi szabályozását: Képesek lesznek a jogszabályok által előírt, illetve a gyógyszertár működéséhez szükséges nyilvántartások vezetésében részt venni és részt venni a gyógyszertár minőségügyi rendszerének működtetésében.


Gyógyszertári asszisztens tanulóink elsajátítják a gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatokat: Pl kémia feladatok: Képesek lesznek szilárd, folyékony, lágy gyógyszerformákat kialakítani. Gyógyszertechnológiai munkákat tanulnak: Gyógyszertechnológiai alapműveleteket, díszpergáló műveleteket, homogenizáló műveleteket, elválasztó műveleteket végeznek (desztillál, dekantál, szitál, szűr), kalorikus műveleteket, méréseket, gyógyszertechnológiai részműveleteket végez. Gyógyszeralapanyagokat, laborált készítményeket adagokra osztja, kiszereli. Készítményeket előírásszerűen kiszereli. Alkalmazza a megfelelő szignatúrákat. Szignál. Gyógyszerkészítés és vizsgálat eszközeit, mérlegeket, mérőműszereket megfelelően alkalmazza, tárolja. Nyomon követi a mérlegek, mérőműszerek kalibráltságának és hitelességének idejét. Sterilezi a gyógyszerkészítéshez szükséges eszközöket. Sterilezési próbánál közreműködik. Az aszeptikus tevékenység feltételeinek kialakításában részt vesz. Bevizsgálásnál segítséget nyújt. Impleálásnál segítséget nyújt. Laborálásnál segítséget nyújt. Tárolja a standedényeket. Exszikkátor helyes használatát biztosítja.


Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai is megtanulják:


Gyógyszerhatástan és alapjai: Az OGYI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek kiadását végezni. Gyógynövény és gyógyhatású készítmények, biokozmetikumok: Jogszabály által gyógyszertárban forgalmazhatónak nyilvánított termékeket adnak ki (gyógyszerek kivételével). Megtanulnak tájékoztatni a gyógyszertárban forgalmazott, általuk kiadható termékek alkalmazását, adagolását, eltartását, tárolását és a fel nem használt gyógyszerek, göngyöleg visszavételét végezni.

Gyógyászati segédeszközök és kötszerek: Elsajátítják az egészségnevelési feladatokat a kompetencia körébe tartozó termékek eladásánál. Megtanulnak gyógyszer expediálásnál segítséget nyújtani. Stb... (A többit a tanfolyamunkon! :-))

gyógyszertári asszisztens képzésünk óráin, sok éves oktatásban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező szakoktatók tartják az oktatásokat - képzéseket. A gyógyszertári asszisztens képzéseinken hallgatóink orvosok, gyógyszerészek és szaktanárok segítségével kapják meg a legmagasabb követelményeknek megfelelő szakképzést.
 

Képzésünk neve és a gyakorlat végzés helye:

Képzés várható kezdési ideje:

Képzési referensek telefonszáma, email címe:

A képzés gyakorlati helyei és ára:

Gyógyszertári asszisztens képzés Budapesten

Budapesthez közeli lakosoknak ajánljuk. 
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Budapestiek, az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást a képzésről: 
06 70 / 255 28 85

email cím:
  tamas@2007kapos.hu

Budapestieknek és a környéken élőknek
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft. 

A kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését!

Gyógyszertári asszisztens képzés
Baján

Bajához közel élő lakosoknak ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Bajaiak, az alábbi elérhetőségeinken tájékozódhatnak, telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím:
  tamas@2007kapos.hu

Bajaiaknak és a környéken élőknek
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését!

Gyógyszertári asszisztens képzés Békéscsabán

Békéscsabához közelieknek ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Békéscsabaiak, az alábbi elérhetőségeken érhetnek el bennünket,  telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím:
  tamas@2007kapos.hu

Békéscsabaiaknak és a vonzáskörzetében élőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését kattintson !

Gyógyszertári asszisztens képzés Debrecenben

Debrecenhez közeli lakosoknak ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Debreceniek, az alábbi elérhetőségeinken keressenek bennünket telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím:
tamas@2007kapos.hu

Debrecenieknek és a környékbelieknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft 

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok végett, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését !

Gyógyszertári asszisztens képzés Dunaújvárosban

Dunaújvároshoz közel élőknek ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Dunaújvárosiak az alábbi elérhetőségeket tartjuk fenn: telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím:  tamas@2007kapos.hu

Dunaújvárosiaknak és a környékben élők számára
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődést most!

Gyógyszertári asszisztens képzés Egerben

Egerhez közel élőknek ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Egerieknek rendelkezésére álló elérhetőségeink, telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Egrieknek és a környékből érkezők számára
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok elérése miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését!

Gyógyszertári asszisztens képzés Győrben

Győrhöz közel élők számára indítjuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Győriek itt tudnak érdeklődni, telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Győrieknek és a környékben élők számára
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését pár kattintással megteheti !

Gyógyszertári asszisztens képzés Kaposváron

Kaposvárhoz közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Kaposváriak alábbi elérhetőségeinken érdeklődhetnek, telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Kaposváriaknak és környékbelieknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését! Tájékoztató oldalunkra kattintva teheti meg!

Gyógyszertári asszisztens képzés Kecskeméten

Kecskeméthez közel élőknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Kecskemétiek itt érhetnek el minket telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Kecskemétieknek és vonzáskörnyékükről érkezőknek
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és az ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését !

Gyógyszertári asszisztens képzés Miskolcon

Miskolchoz közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Miskolciak érdeklődését itt is várjuk telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Miskolciaknak és körzetükből érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és az ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését! Tájékoztatónkra kattintva, a lap alján találja !

Gyógyszertári asszisztens képzés Nagykanizsán

Nagykanizsához közel élők számára!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Nagykanizsaiak érdeklődhetnek a képzésünkről az alábbi telefonszámon: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Nagykanizsaiaknak és vonzáskörzetükből érkezők számára
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését, a tájékoztató alján találhatja meg !

Gyógyszertári asszisztens képzés Nyíregyházán

Nyíregyházához közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Nyíregyháziaknak
telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Nyíregyháziaknak és környékbelieknek
a  képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és az ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését, amit a tájékoztató végén találhat meg!

Gyógyszertári asszisztens képzés Pécsen

Pécshez közel élő lakosoknak ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Pécsieknek 
telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Pécsiek és vonzáskörzetükből érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és az ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését, amit a képzési tájékoztató végén talál meg !

Gyógyszertári asszisztens képzés Siófokon

Siófokhoz közeliek számára!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Siófokiak itt érdeklődjenek telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Siófokiaknak és a környékről érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft 

A lehetséges kedvezmények és az ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését!

Gyógyszertári asszisztens képzés Sopronban

Sopronhoz közeli lakosoknak!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Soproniak itt érdeklődhetnek telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Soproniaknak és vonzáskörzetből érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését itt és most !

Gyógyszertári asszisztens képzés Szegeden

Szegedhez közeliek számára! 
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Szegedieknek fenntartott telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Szegedieknek és a környékéről érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését (adatlap) !

Gyógyszertári asszisztens képzés Székesfehérváron

Székesfehérvárhoz közeliek számára! 
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Székesfehérváriaknak fenntartott telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Székesfehérváriaknak és a környékéről érkezőknek
a képzésünk ára: 

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését (adatlap kitöltésével) !

Gyógyszertári asszisztens képzés Szekszárdon

Szekszárdhoz közel élő emberek számára!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Szekszárdiak itt érdeklődjenek telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Szekszárdiaknak a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését (email címére küldjük) !

Gyógyszertári asszisztens képzés Szolnokon

Szolnokhoz közel élőknek ajánljuk!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Szolnokiak itt tudnak érdeklődni telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Szolnokiaknak és a vonzáskörzetéből érkezőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését (email címére kaphatja meg) !

Gyógyszertári asszisztens képzés Szombathelyen

Szombathelyhez közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Szombathelyiek itt érdeklődhetnek telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Szombathelyieknek és a vonzáskörzet lakói számára
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését még ma !

Gyógyszertári asszisztens képzés Tatabányán

Tatabányához közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Tatabányaiak itt érdeklődhetnek telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Tatabányaiak és a vonzáskörzet lakói számára
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A lehetséges kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését még ma !

Gyógyszertári asszisztens képzés Veszprémben

Veszprémhez közel élők számára!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Veszprémiek számára fenntartott telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Veszprémieknek és környékbelieknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését !

Gyógyszertári asszisztens képzés Zalaegerszegen

Zalaegerszeghez közelieknek!
A csoportjaink a 2015-ös évben is folyamatosan indulnak!

Zalaegerszegiek számára fenntartott, telefonszám: 
06 70 / 255 28 85

email cím: tamas@2007kapos.hu

Zalaegerszegieknek valamint a vonzáskörzetben élőknek
a képzésünk ára:

bruttó 119.500 Ft

A kedvezmények és a választható ajándékok miatt, kérjük töltse ki képzésünkre az érdeklődését! A tájékoztató oldalunk alján találja adatlapunkat, amit kérünk kitölteni szíveskedjen!


A gyógyszertári asszisztens képzésünkön magas szintű tudást kínálunk Önnek, mérsékelt áron. Képzéseinken elsajátíthatja a szakmához szükséges ismereteket, hogy Ön is a maximális tapasztalat és tudás birtokában végezhesse leendő munkáját. 

A gyógyszetári asszisztens képzésünket változatlanul nagy sikerrel indítjuk !
Patika nap2007 Kapos Felnőttképző Kft.
1032 Budapest, Kiscelli u. 98. fszt / 3.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 08-órától 16-óráig.

Tel.: 06 / 1 242 - 1168
Fax: 06 / 1 242 - 1168 
Mobil: 06 30 524 - 4344
E-mail: info@2007kapos.hu

Szakreferensi elérhetőségek: 

Orovecz Tamás
Tel.:
 06 70 / 255 28 85
E-mail:
tamas@2007kapos.huKÉRJÜK VÁLASSZON A GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNKBEN RÉSZTVEVŐ
VÁROSOK KÖZÜL !

ÉRDEKLŐDJÖN, JELENTKEZZEN MOST !


Gyógyszertári asszisztens képzéseinken magas szintű tudást kínálunk Önnek, mérsékelt áron!

 

További kapcsolatok - elérhetőségeink