Pedagógiai- és családsegítő munkatárs / OKJ-s képzés - Tanfolyam

Hallgatói oldalak

Hallgatói oldalak
2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. Felnőttképzési engedélyszám: E-001312/2015
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs


OKJ 54 140 02 - A tanfolyam felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:
E-001312/2015/A034

Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünkről:

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs a pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Fő feladatai közé tartozik a tanulók felügyelete, kísérése, szabadidős foglalkoztatása. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz, részt vesz a megfelelő szokások kialakításában, gondoskodik a gyermek személyiségének fejlesztéséről. Igény szerint részt vesz a szülői értekezleteken, fogadó órákon, tájékoztatja a szülőt a gyermekkel történt eseményekről. Pedagógiai-pszichológiai ismereteit folyamatosan gyarapítja, nyilvántartásokat vezet, adminisztrál.

A pedaógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés főbb adatai:

OKJ-s szám

Szakmacsoport

Szakképesítés típusa

Ágazati besorolása

FEOR száma

54 140 02

Oktatás

szakképesítés

Pedagógia

3410


A pedaógiai és családsegítő munkatárs szakképesítést megszerezve az alábbi munkakörök, valamint foglalkozások tölthetők be:

- Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában

Az oktatás szakmacsoporthoz tartozóan, további tanfolyamok érhetők el kínálatunkban:

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Óvodai dajka
Sportoktató