Hallgatói oldalak

Hallgatói oldalak
2007 Kapos Felnőttképző Kft. Felnőttképzési engedélyszám: E-001312/2015

Óvodai dajka

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. A kis ovisok már napi- és hetirend szerint élnek. A kiscsoportos, középsős és nagycsoportos óvodások is napokra elosztva játszva tanulnak. Az óvodás gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, tevékenységek tervezésével, szervezésével a gyermek egyéni szükségleteihez igazodunk. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek az óvodás korú gyermekeknek. A jó óvodai napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti megfelelő arányokat szem előtt tartva a játék elsődleges szerepét az óvodában. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.